tr?id=505297656647165&ev=PageView&noscript=1 Castrol XR77
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG
belka castrol

Castrol XR77

Castrol XR77 jest olejem do przygotowywania mieszanek paliwowo-olejowych przez wczeniejsze wymieszanie. Olej wycznie do sportu wyczynowego oparty na technologii 100% syntetycznej do silników 2-suwowych. Zosta zaprojektowany do minimalizowania osadów wysokotemperaturowych na elementach silnika i wiecy zaponowej. Specjalny pakiet dodatków dba o prawidowe smarowanie podczas eksploatacji w kadych warunkach – równie podczas eksploatacji w deszczu i mokrych warunkach.

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTO (typowa)
Gsto wzgldna w temp. 15°C ASTM D4052 g/ml 0,913
Lepko w temp. 40°C ASTM D445 mm²/s 112
Lepko w temp. 100°C ASTM D445 mm²/s 14,9
Wskanik lepkoci ASTM D2270 - 138
Temperatura zaponu, PMCC ASTM D93 °C 223
Popió siarczanowy ASTM D874 % wt 0,31
Temperatura pynicia ASTM D97 °C -24
Kolor Ocena wizualna - Jasny

Dostpne opakowania:

1 L

* Produkt dostpny na specjalne zamówienie

na gr