tr?id=505297656647165&ev=PageView&noscript=1 Castrol MTX 10W-40
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG
belka castrol

Castrol MTX 10W-40

Zastosowanie

Mineralny olej do wysilonych przekadni motocyklowych zaprojektowany dla podniesienia osigni ostatnich generacji motocykli drogowych oraz off-road. Odpowiedni dla 2 i 4-suwowych motocykli i skuterów z oddzieln manualn skrzyni biegów. Zapewnia doskona pynno zmiany biegów, pynne wczanie sprzga i skutecznie zapobiega polizgowi. Moe by stosowany w skrzyniach manualnych, zautomatyzowanych i automatycznych, które wymagaj tego poziomu jakoci.

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

PARAMETR JEDNOSTKA WARTO
Gsto wzgldna w temp. 20ºC g/ml 0,875
Lepko w temp. 100ºC mm2/s 14.0
Lepko w temp. 40ºC mm2/s 98
Wskanik lepkoci - 152

Specyfikacje

API SG

Dostpne opakowania:

1 L

* Produkt dostpny na specjalne zamówienie

na gr