tr?id=505297656647165&ev=PageView&noscript=1 CASTROL Foam Air Filter Oil
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG
belka castrol

CASTROL Foam Air Filter Oil

Zastosowanie

Olej zosta stworzony do zapewnienia doskonaych wasnoci dla motocyklowych filtrów olejowych (szczególnie w warunkach off – road). Odpowiedni dla wszystkich typów 2 i 4-suwowych silników, take do off–roadowych motocykli, gdzie jest uywany gbkowy i siatkowy filtr. Nie jest odpowiedni dla motocykli, w których stosowany jest filtr papierowy.

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

PARAMETR JEDNOSTKA WARTO
Gsto w temp. 15ºC g/ml 0,775
Punkt zaponu (tygiel zamknity) °C 64

Specyfikacje

ISO 5011 (BS 1701)

Dostpne opakowania:

0.4 L

na gr