tr?id=505297656647165&ev=PageView&noscript=1 CASTROL Power 1 Racing 2T
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG
belka castrol

CASTROL Power 1 Racing 2T

Zastosowanie

W pełni syntetyczny olej przeznaczony do nowoczesnych wysilonych silników 2-suwowych charakteryzujących się wysokimi obrotami. Jego szybko spalająca się formuła o wysokich parametrach ochronnych pozwala osiągnąć maksymalną moc nawet w pełni zmodyfikowanym silnikom. Olej poprawia reakcję na otwarcie przepustnicy, skutkując wzrostem przyspieszenia oraz gwarantując najwyższe osiągi przy ekstremalnej jeździe.

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOŚĆ
Gęstość względna w temp. 15ºC ASTM D4052 g/ml 0,875
Lepkość w temp. 100ºC ASTM D445 mm2/s 7,5
Lepkość w temp. 40ºC ASTM D445 mm2/s 43,2
Temperatura płynięcia ASTM D97 ºC -36
Temperatura zapłonu PMCC ASTM D93 ºC 73
Popiół siarczanowy IP 163 % wt 0,12
Całkowita liczba zasadowa TBN IP 417 mg KOH/g 3,58
Całkowita liczba kwasowa IP 177 mg KOH/g 1,2

Specyfikacje

JASO FD, ISO L-EGD, API TC+

Dostępne opakowania:

1L, 60L

na górę