tr?id=505297656647165&ev=PageView&noscript=1 CASTROL Foam Air Filter Cleaner
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG
belka castrol

CASTROL Foam Air Filter Cleaner

Zastosowanie

Specjalnie zaprojektowany pyn do szybkiego czyszczenia wszystkich filtrów motocykli i skuterów zbudowanych z gbki z metalow siatk. Zapewnia, byskawiczn operacj czyszczenia filtrów, zapewnia szybkie suszenie dla umoliwienia natychmiastowej aplikacji nowej dawki rodka. Kompatybilny ze wszystkimi plastikowymi piankami uywanymi w motocyklowych filtrach. Produkt nie jest odpowiedni dla motocykli, w których stosowany jest filtr papierowy.

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

PARAMETR JEDNOSTKA WARTO
Gsto w temp. 15ºC g/ml 765
Temperatura zaponu PMCC ºC 1
Wspóczynnik zaamania - 1.400

Dostpne opakowania:

1.5 L

na gr