tr?id=505297656647165&ev=PageView&noscript=1 CASTROL Scooting Gear Oil 90
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG
belka castrol

CASTROL Scooting Gear Oil 90

Zastosowanie

Wysokiej jakoci mineralny olej przeznaczony do wysoko obcionych przekadni. Znakomicie sprawdza si w przekadniach napdowych skuterów 2 i 4-suwowych. Dobra pynno w niskich temperaturach oraz stabilno w wysokich zapewnia ochron w zmiennych warunkach eksploatacji.

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTOtypowa
Gsto wzgldna w temp. 15ºC ASTM D4052 g/ml 895
Lepko w temp. 100ºC ASTM D445 mm2/s 14,5
Lepko w temp. 40ºC ASTM D445 mm2/s 140
Wskanik lepkoci ASTM D2270 - 98
Temperatura zaponu PMCC ASTM D93 ºC 220
Kolor ASTM D1500 - 2,0
Popió siarczanowy ASTM D4951 % wt 0,1
Temperatura pynicia ASTM D97 ºC -30

Specyfikacje

API GL-5

Dostpne opakowania:

400 ml

na gr