tr?id=505297656647165&ev=PageView&noscript=1 CASTROL Metal Parts Cleaner
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG
belka castrol

CASTROL Metal Parts Cleaner

Zastosowanie

Pyn w aerozolu, przeznaczony do czyszczenia zaolejonych i zanieczyszczonych czci silnika, jak równie ganików, tarcz hamulcowych, kierownicy, wiec, przeczników elektrycznych i innych powierzchni metalowych. Posiada silnie penetrujce waciwoci, umoliwiajce dotarcie do najbardziej ciasnych zakamarków. Rozpuszcza niepodane osady olejowe i czyci powierzchni.

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

PARAMETR JEDNOSTKA WARTO
Gsto w temp. 20°C kg/m3 705
Wskanik refrakcyjny - 1,38
Punkt zaponu °C -3

Dostpne opakowania:

0.4 L

na gr