tr?id=505297656647165&ev=PageView&noscript=1 CASTROL A747
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG
belka castrol

CASTROL A747

Zastosowanie

Olej silnikowy dedykowany do konstrukcji rajdowych i wyczynowych. Niskopopioowa formulacja dedykowana jest szczególnie do silników dwusuwowych z ekstremalnym wysileniem. Zawiera specjalne dodatki zapobiegajce blokowaniu i zacieraniu przepustnic podczas eksploatacji w deszczu lub wilgotnym otoczeniu. Olej wyczynowy. Nie miesza z adnym innym olejem mineralnym, syntetycznym ani rolinnym. Przechowywa w temperaturze powyej 0ºC.

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

PARAMETR METODA JEDNOSTKA WARTO
Gsto wzgldna w temp. 15ºC ASTM D4052 g/ml 0,93
Lepko w temp. 100ºC ASTM D445 mm2/s 19,7
Lepko w temp. 40ºC ASTM D445 mm2/s 178
Wskanik lepkoci ASTM D2270 - 127
Temperatura pynicia ASTM D97 ºC -21

Specyfikacje

API TC

Dostpne opakowania:

1 L

na gr