tr?id=505297656647165&ev=PageView&noscript=1 CASTROL MTX Part Synthetic
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG
belka castrol

CASTROL MTX Part Synthetic

Zastosowanie

Pósyntetyczny olej do wysilonych przekadni motocyklowych zaprojektowany dla podniesienia osigni ostatnich generacji motocykli drogowych oraz off-road. Odpowiedni dla 2-suwowych motocykli i skuterów z oddzieln manualn skrzyni biegów. Zapewnia doskona pynno zmiany biegów, pynne wczanie sprzga i skutecznie zapobiega polizgowi.

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

PARAMETR JEDNOSTKA WARTO
Gsto wzgldna w temp. 20ºC g/ml 876
Lepko w temp. 100ºC mm2/s 9,2
Lepko w temp. 40ºC mm2/s 57
Wskanik lepkoci - 141
Temperatura pynicia ºC -42
Temperatura zaponu ºC 151
Lepko Brookfielda w temp. -26°C cP 8830

Specyfikacje

API GL-4, SAE 80W

Dostpne opakowania:

1 L

na gr