tr?id=505297656647165&ev=PageView&noscript=1 CASTROL Chain Lube Racing
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG
belka castrol

CASTROL Chain Lube Racing

Zastosowanie

Syntetyczny smar w aerozolu dostosowany do wysoko obcionych ukadów przeniesienia mocy. Odpowiedni dla uszczelnionych i nieuszczelnionych acuchów zarówno do motocykli drogowych, jak równie off-road typu O-ring, X-ring oraz Z-ring. Kiedy rodek zostanie naoony, naley zaczeka w zalenoci od temperatury zewntrznej okoo 10-20 minut, aby pozwoli rozpuszczalnikom na odparowanie przed rozpoczciem jazdy. Formuje trway film, pósuchy typ smaru z wyjtkow odpornoci na rozrzucanie przez acuch przy wysokich obrotach oraz wypukiwaniem przez wod.

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

PARAMETR JEDNOSTKA WARTO
Gsto w temp. 20ºC kg/dm3 0,808
Temperatura zaponu °C <0

Dostpne opakowania:

0.4 L

na gr