tr?id=505297656647165&ev=PageView&noscript=1 Trening Huberta Raptownego
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG
belka castrol

Trening Huberta Raptownego

Stunt to nie tylko widowiskowe pokazy, ale przede wszystkim regularny i pracochonny trening. Zapytalimy jednego z najlepszych polskich stunterów, Huberta Raptownego, jak wyglda jego trening.

Jak czsto trenujesz?

Zazwyczaj co drugi dzie, z reguy jed po okoo 2 godziny. Jednak czstotliwo jest uzaleniona od sprztu i pogody – jeli pada, nie ma mowy o trenowaniu. Na niektórych treningach skupiam si na jednym, konkretnym triku i staram si go dopracowa, na innych wicz cay program. Jeeli jaki trudny element pokazu mi nie wychodzi, przerywam prac nad nim i zaczynam wiczy inne ewolucje, by dopiero po jakim czasie do niego wróci. To daje czsto bardzo dobre rezultaty.

Czy moesz trenowa w dowolnym miejscu?

Niestety nie. Stunter potrzebuje równego, duego placu. S dwa stae miejsca, gdzie trenuj. auj, e nie mam do dyspozycji hali, w której mógbym trenowa zim.

Czy przygotowujesz motocykl do treningu?

Raczej nie, cho wiadomo e w naszej dyscyplinie obcienia dla sprztu s duo wiksze ni podczas normalnej czy nawet sportowej jazdy. Dlatego bardzo istotny jest odpowiedni dobór sprztu oraz oleju silnikowego. Ja postawiem na Castrol Power 1, który doskonale si sprawdza. Oczywicie kontroluj przed treningiem sprawno kluczowych podzespoów, jak np. hamulce.

Skd czerpiesz pomysy na swoje akrobacje?

Staram si oglda duo filmów z wystpami innych zawodników i podpatrywa, co robi. Cz trików to modyfikacje znanych pomysów, a cz jest mojego autorstwa. Jedne triki s bardziej techniczne, inne – wymagaj wicej siy lub dugotrwaego treningu.

Czy zdarzaj ci si kontuzje?

Tak, ale z reguy s to drobne, otarcia, urazy nadgarstka. Zamania s rzadkoci. Staram si duo chodzi na basen, co wietnie regeneruje mój organizm.

Dzikuj za rozmow!

na gr